''Schiphol, het geluk

van de randstad''?

Fly Seaport 2021

16 juni 2021 · Schouwburg Amstelveen

Hoogste tijd voor nieuw perspectief luchtvaart en de toekomst van Schiphol

De corona-crisis veroorzaakt een diepe crisis in de mondiale luchtvaartindustrie. Daarom is het juist nu van groot belang concrete stappen te zetten om deze sector en de spin-off daarvan van nieuwe perspectieven te voorzien.

Vlak voor de corona-crisis liep het groeimodel van Schiphol al piepend en krakend vast. De luchthaven liep aan tegen de grenzen van de leefomgeving, het klimaat en het milieu. Schiphol legt een enorm beslag op de beschikbare ruimte voor hoognodige woningbouw in de regio Amsterdam.

Juist nu moeten er nieuwe oplossingen komen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, woningbouw, recreatie, volksgezondheid, recreatie en de overlast door lawaai, uitstoot en veiligheid. Tegelijkertijd verdient Schiphol als nationale luchthaven de kans om zijn grote ambities internationaal waar te maken. Daarom moeten Schiphol en de Nederlandse overheid NU de handen in elkaar slaan en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Schiphol neemt op dit moment midden in de Randstad een enorm gebied van 3200 hectare in beslag, exclusief de nog eens gewenste uitbreiding. De aanwezigheid van de luchthaven belemmert de woningbouw in de verre omtrek. Aangrenzende gemeenten kunnen geen woningen bouwen vanwege de geluids- en milieuvoorschriften.

Nederland heeft behoefte aan ruimte om te wonen, te werken en te recreëren, met name in de Randstad. De enige oplossing voor deze patstelling is een verhuizing van Schiphol naar zee. Een oplossing die op diverse plaatsen mondiaal al heeft plaatsgevonden!

De regering moet dan ook zo snel mogelijk beginnen met de aanleg van een nieuwe luchthaven in de zee, samen met een efficiënte vervoersverbinding met de terminals en de economische activiteiten op de huidige locatie. De huidige benodigde ruimte van de start- en landingsbanen komt dan vrij voor de hoogst noodzakelijke ruimtelijke ontwikkeling van de Randstad.

Dit idee staat centraal op het congres FLY SEAPORT 2021. Dit congres staat gepland op 16 juni 2021 in de Schouwburg van Amstelveen. Op het congres spreken bekende deskundigen over de haalbaarheid, wenselijkheid en noodzaak van een nationale luchthaven op zee.

Waar liggen kansen en mogelijkheden voor Schiphol als main(air)port to Europe

· Is uitbreiding op zee de enige reële mogelijkheid en hoe te realiseren?
· Alleen met aandacht en invulling van een efficiënte verbinding met vasteland voor goederen en personenvervoer voor zover mogelijk aansluitend op bestaande SCHIPHOL terminal. Geen kapitaalsvernietiging of onnodige investeringen!
· Efficiënte samenwerking met overige luchthavens. Verdeling vracht- personenvervoer?
· Herinrichting van luchtruimte voor betere beheersing van risicocontouren, lawaai, uitstoot en bereikbaarheid.

final shot – extra lobben – kopie

illustraties :  Kuiper Compagnons en Fakton.

schets Gijs Schiphol – kopie
5 – ocean in background PSD3 – kopie

Dagopening Fly Seaport 2021

09.00 uur | Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft

foto-Han-Vrijling2
Logos – kopie – kopie