''Schiphol, het geluk

van de randstad''?

Fly Seaport 2021

16 juni 2021 · Schouwburg Amstelveen

Schiphol, de voordelen en de noodzaak van inkrimping

Juist nu is er het besef dat er hard gewerkt moet worden aan een schoner, gezonder en veiliger milieu. Er moeten er transities komen op het gebied van voorzieningen in mobiliteit, ruimtelijke ordening, woningbouw, recreatie en beheersing overlast van uitstoot en lawaai.

SCHIPHOL moet daarin een uitermate belangrijke rol gaan spelen, door selectieve krimp van het aantal vliegbewegingen in combinatie met een aanloop en realisatie naar een luchthaven in zee. Met een oppervlakte van 3200 hectare is SCHIPHOL een steeds grotere belemmerende factor in een overvolle randstad. Ook de conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid mag uit oogpunt van veiligheid niet genegeerd worden. Over dicht bevolkte gebieden hoort niet gevlogen te worden!

De conclusie kan niet anders zijn dat verdere uitbreiding van SCHIPHOL aldaar onverantwoord is en gekeken moet worden naar alternatieve oplossingen willen we SCHIPHOL met een economische kracht van 15 miljard behouden!

Waar liggen kansen en mogelijkheden voor Schiphol als main(air)port to Europe

· Is uitbreiding op zee de enige reële mogelijkheid en hoe te realiseren?
· Alleen met aandacht en invulling van een efficiënte verbinding met vasteland voor goederen en personenvervoer voor zover mogelijk aansluitend op bestaande SCHIPHOL terminal. Geen kapitaalsvernietiging of onnodige investeringen!
· Efficiënte samenwerking met overige luchthavens. Verdeling vracht- personenvervoer?
· Herinrichting van luchtruimte voor betere beheersing van risicocontouren, lawaai, uitstoot en bereikbaarheid.

final shot – extra lobben – kopie

illustraties :  Kuiper Compagnons en Fakton.

schets Gijs Schiphol – kopie
5 – ocean in background PSD3 – kopie

Dagopening Fly Seaport 2021

09.00 uur | Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft

foto-Han-Vrijling2