Fly Sea Port


Een ambitieus idee, dichterbij dan ooit!
 

Een ambitieus idee, dichterbij dan ooit!


Schiphol op Zee

Klinkt ineens niet meer als een onmogelijke droom. Al decennia wordt er gesproken over een luchthaven op zee. Het zou het einde betekenen van de geluidsoverlast rondom Schiphol. Maar ook: eindelijk volop ruimte voor Schiphol als internationaal knooppunt, ter meerdere eer en glorie van de ‘BV Nederland’. Meer lezen....

  


Dit moet je weten

Over de groei van Schiphol. Het kabinet houdt vast aan een gecontroleerde groei van Schiphol na 2020. Zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Ook ’toeristen-dependance’ Lelystad Airport kan in het voorjaar van 2020 na twee jaar vertraging starten, zegt de minister van infrastructuur. 


Terugblik 2019

Donderdag 20 juni 2019 vond de conferentie Fly Seaport 2019 plaats. Deze leerzame dag ging in op de technische haalbaarheid, de marktkansen, de randvoorwaarden, de investering, het ruimtegebruik, de plaats, de functies en de verbinding met de huidige luchthaven. Conclusie....