''Schiphol, het geluk

van de randstad''?

Fly Seaport 2021

3 november 2021 · Schouwburg Amstelveen

COVID-19 dwingt luchthaven Schiphol naar zee of tot serieuze inkrimping

Het Coronavirus laat ons beseffen, dat er gewerkt moet worden aan een schoner, gezonder en veiliger milieu.

Schiphol, Overheid en Stakeholders moeten daarin een nog bredere uitermate belangrijke rol gaan spelen, hun verantwoordelijkheid nemen door te werken aan een geleidelijke krimp van het aantal vliegbewegingen in combinatie met een aanloop en realisatie van een luchthaven in zee.

Met deze “Schiphol-trandsitie” ontstaat de absoluut noodzakelijke ruimte om de problematiek rond mobiliteit, ruimtelijke ordening, woningbouw en recreatie op te lossen. Project- en gebiedsontwikkelaars, ingenieursbureaus,  bouwbedrijven  en de grond-, weg- en waterbouwsector moeten in samenwerking met Overheid en Schiphol komen met plannen om met name de Randstad ruimte te geven naar een aangepast leefbaar milieu!

Met een oppervlakte van 3200 hectare is  de luchthaven Schiphol een steeds grotere belemmerende factor in een overvolle randstad om de problematiek duurzaam op te kunnen lossen.

De conclusie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zegt:

“In een dichtbevolkte Randstad is geen ruimte voor een grote Internationale luchthaven en boven dicht bevolkte gebieden hoort niet gevlogen te worden, in het kader van lawaai-,  geluidsoverlast, luchtvervuiling en overige risicocontouren”! Voor het laten doorgaan van onze evenementen en seminars volgen wij de richtlijnen van de overheid en haar deskundigen. Op basis daarvan is besloten de tweede editie van het seminar Fly Seaport 2021 te verplaatsen naar een volledig verantwoorde datum woensdag 3 november 2021.

Voor de tweede editie Fly Seaport 2021 zal het oorspronkelijke geplande programma, onder enig voorbehoud, gehandhaafd blijven zoals thans nog vermeld staat op onze website.

Een interessante toevoeging waaraan thans gewerkt wordt is een presentatie van New Manilla International Airport (MIA) in zee. Een aanvulling op het bestaande vliegveld Ninoy Aquino International Airport.

Wij hopen wederom op uw belangstelling voor dit unieke seminar, te mogen rekenen. Aanmelden of verzoek om nadere informatie graag via het antwoordformulier op onze website.

Omtrent de verdere ontwikkeling van Fly Seaport 2021, mede in verband met het Coronabeleid houden wij u uiteraard op de hoogte.

Waar liggen kansen en mogelijkheden voor Schiphol als main(air)port to Europe

· Is uitbreiding op zee de enige reële mogelijkheid en hoe te realiseren?
· Alleen met aandacht en invulling van een efficiënte verbinding met vasteland voor goederen en personenvervoer voor zover mogelijk aansluitend op bestaande SCHIPHOL terminal. Geen kapitaalsvernietiging of onnodige investeringen!
· Efficiënte samenwerking met overige luchthavens. Verdeling vracht- personenvervoer?
· Herinrichting van luchtruimte voor betere beheersing van risicocontouren, lawaai, uitstoot en bereikbaarheid.

final shot – extra lobben – kopie

illustraties :  Kuiper Compagnons en Fakton.

schets Gijs Schiphol – kopie
5 – ocean in background PSD3 – kopie

Dagopening Fly Seaport 2021

09.00 uur | Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft

foto-Han-Vrijling2
Logos – kopie – kopie