''Schiphol en het geluk

van de randstad''

Fly Seaport 2021

16 juni 2021 · Schouwburg Amstelveen

Schiphol, de voordelen en de noodzaak van inkrimping

Herstructurering, vermindering vliegbewegeningen en herinrichting van de huidige omvang van SCHIPHOL zal voorzien in noodzakelijke voordelen zoals:
· Meer ruimte voor fauna en flora, verbetering van leefbaarheid n het kader van gezondheid, huisvesting, risicocontouren, lawaai en uitstoot.
· Mogelijkheden voor verantwoorde infrastructurele voorzieningen weg- en railvervoer, scheiding doorgaand en lokaal verkeer.
· Maatschappelijke rendementen en belangen.

Rekening houdend met de huidige en de toekomstige milieu eisen zullen vliegbewegeningen beperkt moeten worden. De regio SCHIPHOL, met een oppervlakte van 3200 hectare kent ruim 7 miljoen inwoners gelegen in een overvolle Randstad met belangrijke woon- en werkgebieden.

De conclusie kan niet anders zijn dat verdere uitbreiding van SCHIPHOL aldaar onverantwoord is en gekeken moet worden naar alternatieve oplossingen willen we SCHIPHOL met een economische kracht van 15 miljard behouden!

Waar liggen kansen en mogelijkheden voor Schiphol als main(air)port to Europe

· Is uitbreiding op zee de enige reële mogelijkheid en hoe te realiseren?
· Alleen met aandacht en invulling van een efficiënte verbinding met vasteland voor goederen en personenvervoer voor zover mogelijk aansluitend op bestaande SCHIPHOL terminal. Geen kapitaalsvernietiging of onnodige investeringen!
· Efficiënte samenwerking met overige luchthavens. Verdeling vracht- personenvervoer?
· Herinrichting van luchtruimte voor betere beheersing van risicocontouren, lawaai, uitstoot en bereikbaarheid.

final shot – extra lobben – kopie

illustraties :  Kuiper Compagnons en Fakton.

schets Gijs Schiphol – kopie
5 – ocean in background PSD3 – kopie

Dagopening Fly Seaport 2021

09.00 uur | Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft

foto-Han-Vrijling2