''Schiphol, het geluk

van de randstad''?

Fly Seaport 2022

28 juni 2022 · Schouwburg Amstelveen

Fly Seaport, de vlucht naar één naar een internationaal vliegveld op zee! De sleutel naar een gezond leefklimaat!

De luchtvaart veroorzaakt ernstige luchtverontreiniging, lawaaioverlast, CO2-uitstoot waardoor de leefomgeving, de agrarische en de bouwsector hard geraakt worden.

Schiphol en Rotterdam Airport beslaan in een overvolle Randstad een oppervlakte van bijna 4200 hectare exclusief de nog gewenste toekomstige uitbreidingen! Juist in de dichtbevolkte Randstad moet behoedzaam worden omgegaan met ruimte, luchtkwaliteit, veiligheid, stilte, fauna en flora.

Meer natuur en infrastructuur met aantrekkelijke plaatsen als dé nieuwe woongebieden. Ook ruimte voor nieuwe banen in fraaie landelijk gelegen gebouwen. Het wordt een toonbeeld van het technisch kunnen van landschapsarchitecten, ingenieurs en gebiedsontwikkelaars. Een optimaal gebruik van de vrijkomende ruimte door het verplaatsen van luchtverkeer naar één internationale luchthaven in zee, komt midden in de Randstad ruimte vrij om deze interessante projecten te realiseren! De opbrengsten daarvan  biedt de mogelijkheid deze grootschalige projecten  uit te voeren vrijwel zonder beslag op publieke middelen.

Gaat Schiphol naar zee of komt de zee naar Schiphol en Rotterdam Airport?
Ook de zeespiegelstijging samen met de bodemdaling dwingt ons te bedenken dat beide luchthavens circa 6 meter beneden NAP liggen. Dat maakt verplaatsing van de luchthavens naar zee noodzakelijk ter bescherming van het economisch belang. Veel werk en studies voor de Grond-, Weg- en Waterbouw, de Ingenieursbureaus, de Landschapsarchitekten, de Milieusector en de Overheid zal nodig zijn. Hoe gaan we om met die extra vrij komende ruimte en hoe creëren we met een blik op de toekomst berekening een goed bereikbare luchthaven in zee en een aantrekkelijke Randstad, mede in het licht van de rijzing van de zeewaterspiegel?

Conclusie: Er moet één internationale luchthaven op zee komen!
Er moet snel een begin gemaakt worden met de nodige studies door de Overheid, Schiphol, Rotterdam Airport, investeringsmaatschappijen, gebieds- en
projectontwikkelaars, bouwconsortia, grond- weg- en waterbouw met de ontwikkeling van een aantrekkelijke “Groen-Randstad” op 4200 hectare vrijkomende ruimte midden in de Randstad als de luchtvaart naar zee gaat!

Nu is het de tijd om de voorbereidingen te treffen om in 2050  onze internationale luchthavens naar zee te verhuizen.

Met een blik op de toekomst is het  een interessante gedachte is om niet alleen Rotterdam Airport maar tevens Eindhoven en Maastricht naar deze ene internationale luchthaven op de Noordzee te verplaatsen. Daardoor worden de kosten breder gedragen en de bijdrage aan klimaatbeheersing, luchtvervuiling  en lawaaioverlast vergroot.

De huidige terminals zouden kunnen blijven bestaan.
In principe voorziet deze transitie in de bouw van één internationaal vliegveld in zee tussen IJmuiden en Katwijk. Met snelle verbindingen vanaf de bestaande terminals worden goederen en passagiers naar de luchthaven in zee gebracht. Behandeling en afhandeling geschiedt dan nog steeds via de huidige terminals. Dus geen overbodige nieuwbouw, maar wel goede nieuwe landelijk gespreide verbindingen.

Financiering
Het onafhankelijke plan van Kuiper Compagnons en Fakton, laat zien dat met de verkoop van 4200 hectare grond van Schiphol en Rotterdam Airport en de bebouwing daarvan met circa o.a.200.000 woningen de financiering van Schiphol op Zee (met Rotterdam Airport, Maastricht en Eindhoven) mogelijk is.

Op weg naar één grote nieuwe Nederlandse duurzame internationale luchthaven!

Omtrent de verdere ontwikkeling van Fly Seaport 2022, mede in verband met het Coronabeleid houden wij u uiteraard op de hoogte.

final shot – extra lobben – kopie

illustraties :  Kuiper Compagnons en Fakton.

schets Gijs Schiphol – kopie
5 – ocean in background PSD3 – kopie

Dagopening Fly Seaport 2022

09.00 uur | Welkomstwoord door dagvoorzitter Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft

foto-Han-Vrijling2
Logos – kopie – kopie