PROGRAMMA

Programma & sprekers Fly Seaport 2022

Onderstaande sprekers hebben inmiddels hun medewerking toegezegd met een diversiteit aan zeer gerichte thema’s.

Logos-kopie-kopie-scaled

Prof. Drs. Ir. Han Vrijling

Directeur Horvat & Partners, Hoogleraar TU-Delft
Dagvoorzitter

foto-Han-Vrijling2

Andrea Vollebrecht · Vereniging van Waterbouwers

De officiële opening wordt verricht door: Andrea Vollebrecht, directeur Vereniging van Waterbouwers

VVW Andrea Vollebregt Portretten VvW_2021_Kamerik (6) – kopie

Guus Elkhuizen · Wethouder Gemeente Nieuwkoop

“Volkshuisvestelijke opgaven in relatie tot groei van de luchtvaart”

Matt Poelmans Msc · Delagatieleider Bewoners Omgevingsraad Schiphol (ORS)

“Wonen gaat boven vliegen, maar omgekeerd niet”

Matt Poelmans

Johan Vollenbroek · Senior Advisor Mobilisation for the environment MOB

”Gaan Nederlandse vliegvelden krimpen vanwege stikstof, fijnstof, herrie en klimaat”?

Johan-Rentmeesters2

Dr. Walter Manshanden · Directeur Netherlands Economic Observatory

”Gaan Nederlandse vliegvelden krimpen vanwege stikstof, fijnstof, herrie en klimaat”

Walter Manshanden

Dr. Richard Emmerink · Director Corporate Development Royal Schiphol Group.
“Ontwikkelpaden voor de luchtvaart in Nederland t/m 2050”

“In deze presentatie bespreekt Dr. Richard Emmerink wat de verschillende mogelijkheden voor Nederland zijn om een zo goed mogelijke balans te vinden tussen de kwaliteit van de leefomgeving en de kwaliteit van het netwerk in de komende dertig jaar.”

Financieel operiationeel directeur Transdev Nederland

Ir.  Gijs van den Boomen, landschapsarchitekt en stedelijke ontwikkeling
Directeur Kuiper Compagnons
“Schiphol en het geluk van de randstad”.

Gijs van den Boomen

Erik Faber Msc

Directie Fakton Development
Duurzame gebiedsontwikkeling i.s.m. Kuiper Compagnons

Erik Faber

Drs. Jeanet van Antwerpen · CEO Schiphol Area Development SADC
''Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling en bedrijvenecosystemen''

Schiphol is één van de factoren relevant voor onze gebiedsontwikkeling. De dataport is steeds bepalender geworden, maar ook hoe de verschillende stakeholders in de regio de groeiende mobiliteit zodanig faciliteren dat de regio niet vastloopt, hoe succesvol de energietransitie wordt vormgegeven, hoe we er in gaan slagen om vanuit circulaire economie principes te handelen, hoe we ons innovatie- en kennisniveau van wereldklasse houden en hoe we als regio aantrekkelijk blijven om te wonen, werken, leven.

Er is een rijk en divers ecosysteem in de regio. Schiphol is een van die factoren in het bedrijvenecosysteem. Dat blijft ook bij verplaatsing, inkrimping of groei. Het bedrijvenecosysteem van NL is diverser en adaptiever dan in de jaren tachtig. Een verplaatsing van de mainport is een oplossing van een oud probleem, aangevlogen vanuit een verouderd mainportperspectief. Kortom: Groei of krimp van Schiphol op welke plek dan ook is 1 van de vele factoren die de concurrentiekracht van onze regio beinvloedt.

jeanet-van-antwerpen-sadc-1

Drs. Jan Fokkema

Directeur NEPROM
Sociale geografie, vastgoedmarkt en stedelijke transformatie.

Jan Fokkema

Pieter Hendrikse · Chief Executive Officer JLL

''Investeer in gebiedsontwikkeling''

Pieter Hendrikse – kopie

Ir. Desley Kemper · Aviation Consultant bij To70
''Een luchthaven op zee: droom of realiteit? Dit moet je weten over de haalbaarheid.''

Al decennia lang wordt er gesproken over de zin en onzin van een luchthaven op zee. Tijdens deze presentatie worden feiten op basis van onafhankelijk onderzoek gepresenteerd over de haalbaarheid op het gebied van veiligheid, capaciteit en milieu. Deze feiten bieden houvast in de discussie rondom hedendaagse en toekomstige maatschappelijke vraagstukken zoals het tekort aan woningen in de randstad, toenemende omgevings- en geluidshinder en het stijgen van de zeespiegel.

Created by Leon de Poorter | Life Through Pixels

Ir. Ronald Fukken · Stedenbouwkundige
''Planologische aspecten bij een locatiekeuze op zee en luchtvaart routes''

Bij groei van de luchtvaart moet het “luchtzijdige”  deel van “Amsterdam International Airport” naar zee verplaatst worden. Dit is ongeacht de verduurzaming op Schiphol en van de luchtvloot.

Bij een locatie keuze zullen niet alleen technische, maar vooral ook ruimtelijke en procedurele aspecten bekeken moeten worden.

Op Europees niveau zijn efficiënte routes voor de civiele luchtvaart niet mogelijk vanwege gebrek aan EU coördinatie en belemmeringen door militaire luchtvaart.

Ronald Fukken

Eef Haverkort · Bewoners Omgeving Schiphol

''Vereniging Gezamelijke Platforms Vlieghinder Schiphol VGP''

Eef Haverkortjpeg

Ir. Hans de Wit

Directie TEC / RHDHV, Bestuurslid Tunneltechniek KIVI
Een vliegveld in zee, hoe komen we er? Brug, tunnel en of treinverniding.

Hans_de_Wit

dr. ir. R.E. (Rutger) de Graaf-van Dinther · Co-founder/director
''Drijvende bebouwing, Floating Airport? The blue revolution!''

De groei van de nationale luchtvaartsector is alleen mogelijk als gekozen wordt voor een radicaal vernieuwende oplossing. De luchtvaart moet CO2 neutraal zijn en geen overlast geven. Het water biedt hiervoor ongekende mogelijkheden. Door een luchthaven op zee te plaatsen kunnen de aanvliegroutes ook grotendeels over zee plaatsvinden en veroorzaken geen overlast. Rondom de drijvende luchthaven kan door middel van drijvende algen- een zeewierplantages voldoende biobrandstoffen geproduceerd worden om de vloot van Schiphol van brandstof te voorzien.

Waarom drijven en niet land opspuiten? Onderzoek met onderwaterdrones laat zien dat de ecologie onder drijvende platforms blijft bestaan en soms zelfs versterkt wordt. Bij zand opspuiten verdwijnt de aquatische ecologie. Met een drijvende luchthaven behoud je ook de flexibiliteit om in de toekomst weer verder te verplaatsen. Schiphol was immers ook ooit zee dus wie weet welke behoeften er in de toekomst zijn? Tot slot past een drijvende luchthaven zich aan bij een stijgende zeespiegel en is het dus een klimaatadaptieve oplossing.

Drijvend Schiphol kan met razendsnelle verbindingen verbonden worden met Amsterdam en Rotterdam met een reistijd van minder dan 20 minuten. Een voorbeeld van zo’n verbinding gebaseerd op vacuümbuizen is het Hyperloop systeem. Dit is een initiatief van Tesla baas Elon Musk waar onder andere de TU Delft aan werkt.

Rondom Schiphol kunnen andere functies worden toegevoegd zoals kunstmatige riffen, energieopslag en logistiek. Zo ontstaat een icoonproject waar Nederland zich als water- en innovatieland internationaal mee op de kaart kan zetten.

MaterialXperience-2016-RutgerdeGraaf-Portret-2-1000px

Drs. Ing. Marcel Ingenhoest Msc · Directeur Business Development NACO

“Airports for the future”.

pasfoto Marcel Ingenhoest

Drs. Pieter van der Horst Msc.

Airea Airport City Development / Naco
De ontwikkeling van Schiphol als onderdeel van regionale economische groei mogelijkheid.

Pieter van der Horst

Ir. Hendrik Postma

Voorzitter Vereniging van Waterbouwers
Groei van Schiphol op huidige plek is eindig..

Ir Hendrik Postma

Afgevaardigde Tweede Kamer

Infrastructuur en Milieu

Wie ontmoet u?

Mede door het succes van de voorgaande editie Fly Seaport 2019 is de verwachting gerechtvaardigd, dat U ruim 200 congressisten gaat ontmoeten zoals: stakeholders SCHIPHOL, ingenieursbureaus, locale- en regionale overheid, milieu instanties, project ontwikkelaars, woning- en utiliteitsbureaus, aannemerij grond-, weg, en waterbouw, vervoerders en verladers, luchtvaartsector.

Laat u ook informeren om uw bedrijf via onze exposure mogelijkheden tijdens dit topcongres extra te profileren en de mogelijkheid uw relaties tegen gereduceerd tarief uit te nodigen.

*Dit is een voorlopig programma, eventuele wijzigingen voorbehouden. Volg de website en nieuwsbrieven voor de laatste updates.